Open Source bestaat 20 jaar

Op 9 februari 1998, dus alweer 20 jaar geleden, werd de term “Open Source” formeel geïntroduceerd. Voor velen van ons, zijnde liefhebbers van Linux en Open Source software, is het feit dat Linux betrouwbaar en stabiel is en de meeste open source software gratis is, een belangrijke drijfveer om de overstap te maken. Maar Open Source staat niet per definitie voor gratis, maar voor het volledig toegankelijk maken en houden van de broncode van een software product en het effect daarvan op de maatschappij en de wijze waarop we met elkaar omgaan. Daarom is het een goed moment om, in het kader van deze 20ste verjaardag, even stil te staan bij dat waar Open Source daadwerkelijk voor staat.

Wat is Open Source?
In heel brede zin verwijst de term “Open Source” naar iets dat ider individu kan wijzigen en delen omdat het ontwerp publiek toegankelijk is. Het gaat in de basis dus niet alleen om software, maar ook over andersoortige producten. Maar gezien vanuit de scope van deze website richten we ons alleen op “Open Source” software. Open Source software is voor ons dus software met broncode dat iedereen kan onderzoeken, wijzigen, naar wens verbeteren en in afwijkende vorm weer mag verspreiden. Dit in tegenstelling tot Closed Source software, waarbij de broncode niet openbaar is en alleen door de eigenaar onderhouden en gedistribueerd mag worden.

Hoe het begon
De term is oorspronkelijk ontstaan in de context van software ontwikkeling om een specifieke aanpak aan te wijzen voor het maken van computersoftware. Tegenwoordig verwijst “open source” echter naar een bredere reeks waarden, wat we de “Open Source Way” noemen oftewel de Open Source Manier. Open Source projecten, producten of initiatieven, omhelzen beginselen van open uitwisseling, samenwerking, rapid prototyping, transparantie en gemeenschapsgerichte ontwikkeling (bron: https://opensource.com/resources/what-open- source).

Twintig jaar geleden, in februari 1998, kwam op initiatief van Eric S. Raymond (Eric Steven Raymond is een Amerikaanse softwareontwikkelaar en auteur van het alom geciteerde boek uit 1999 “De kathedraal en de bazaar” en voorvechter van de open source beweging)een groep van open source software voorstanders samen in Californië en besloot dat vrijheid in het kader van software uit de amateursfeer naar het bedrijfsleven moest worden gebracht. Het resultaat was een marketingprogramma genaamd “open source”. Diezelfde maand werd het Open Source Initiative (OSI) opgericht als een algemene educatieve en belangenbehartigende organisatie om het bewustzijn en de acceptatie te verhogen van een open ontwikkelingsproces.

Waar naar toe
Wanneer je in zijn algemeenheid terugkijkt op historische revoluties, dan werden deze vaak gekenmerkt door een voortschrijdend en tijdrovend proces voordat de daadwerkelijke ommekeer echt plaatsvond. Er wordt weleens gezegd dat als je een afwijkend idee publiekelijk wil maken, je eerst wordt genegeerd door je omgeving, vervolgens wordt je uitgelachen omdat je zo vast blijft houden aan je afwijkende ideeën, daarna gaan ze de strijd met je aan, omdat ze door beginnen te krijgen dat je misschien toch gelijk begint te krijgen en de gevestigde orde begint te ondermijnen en uiteindelijk sluiten ze zich bij je aan, omdat niets doen uiteindelijk tot een achterstand zou kunnen leiden (gebaseerd op bron: https://opensource.org/node/914).

We hebben in 2001 bijvoorbeeld duidelijk het standpunt van voormalig CEO van Microsoft Steve Ballmer mogen horen: “Linux is a cancer that attaches itself in an intellectual property sense to everything it touches” (Vrij vertaald: Linux is een vorm van kanker dat zich in intellectueel eigendom hecht aan alles wat het aanraakt). Er is zelfs sprake geweest van geheime samenwerkingsverbanden om Open Source een halt toe te roepen. Dit is terug te vinden in The Halloween Documents. De Halloween documenten omvatten een reeks vertrouwelijke Microsoft documenten over mogelijke strategieën met betrekking tot gratis software, open source software en met name Linux en een reeks reacties van de media op deze memoranda. Zowel de gelekte documenten als de antwoorden werden in 1998 gepubliceerd door Eric S. Raymond. In deze documenten werd erkend dat open softwareproducten zoals Linux, technologisch concurrerend waren met sommige van de producten van Microsoft en een strategie bepaald werd om deze producten te bestrijden. Deze standpunten waren in tegenspraak met de publieke uitspraken van Microsoft over hetzelfde onderwerp.

Wanneer we echter een aantal jaren verder kijken naar het zelfde Microsoft, maar onder de nieuwe CEO Satya Nadella, sluit het zich in september 2017 juist aan bij de Open Source Initiative en wordt daarin een grote sponsor. If you can’t beat them join them! Open Source software is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. De Linux kernel is, rekening houdend met alle soorten devices (Android telefoons, Internet of Things, etc.) waar het op draait, het grootste besturingssysteem ter wereld geworden. In de Super Computer sector is er al zelfs geen concurrentie meer.

Bedrijven zijn verder gegaan dan het zien van open source als een manier om licentievergoedingen te vermijden en zien de echte waarde ervan: architecturele controle terug in eigen handen nemen, nieuwe keuzes maken voor consulting, service en ondersteuning en dan weer onderhandelingsmacht krijgen over hun leveranciers.

En voor ons als eenvoudige individuele Linux en open source gebruikers en liefhebbers, zullen we meer en meer getracteerd worden op mooiere, betere, snellere, stabielere en functioneel waardevolle software op onze desktop.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *